AGUC (68/1/2024)

List of contributions published in AGUC Vol. 68, No. 1/2024


Number of papers in this Issue: 6
» back to the archive


Anton Michálek
Inflation in Slovakia at national and regional level, pp. 3-26
Inflácia na Slovensku na národnej a regionálnej úrovni, pp. 3-26
download paper

Pavol Ďurček, Anna Fitalová, Lukáš Vizváry
Endogenous determinants and regional policy: Challenges in reducing regional disparities in Slovakia, pp. 27-48
Endogénne determinanty a regionálna politika, výzvy pri znižovaní regionálnych rozdielov na Slovensku, pp. 27-48
download paper

Adam Kočí
Paradiplomacy – conceptualization, development of study, and evaluation of foreign relations of substate units, pp. 49-72
Paradiplomacie – konceptualizace, vývoj studia a hodnocení zahraničných vztahů substátních jednotek, pp. 49-72
download paper

Renáta Farkas, Peter Zaujec, Michal Klobučník
Rainwater harvesting in Slovak municipalities: a specific example of public finances saving, pp. 73-92
Zachytávanie dažďových vôd v obciach Slovenskej republiky: špecifický príklad šetrenia verejných financií, pp. 73-92
download paper

Oľga Slobodníková, Rastislav Cákoci, Ladislav Tolmáči
Visitor monitoring in tourist mountain resort Šachtičky using automatic counting devices, pp. 93-112
Monitoring počtu prechodov návštevníkov v rekreačnom stredisku Šachtičky využitím automatických sčítačov, pp. 93-112
download paper

Paul Orobosa Orobator, Peter Akpodiogaga-a Ovuyovwiroye Odjugo
Natives' perception on causes and mitigation of bushfire in rubber plantations in Nigeria: A social-ecological system approach, pp. 113-138
Názory miestnych obyvateľov na príčiny a zmiernenie požiarov v kaučukových plantážach v Nigérii: sociálno-ekologický prístup, pp. 113-138
download paper