» Current Issue

List of contributions published in AGUC Vol. 60, No. 2/2016

Number of papers in this Issue: 7

Hana Stanková, Alexandra Benová, Radoslav Chudý, Martin Iring, Richard Feciskanin, Miroslav Kožuch, Eva Mičietová, Jerguš Moravčík, Vladimír Pelech, Tomáš Schmidt, Juraj Vališ
Hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku v rokoch 2004 až 2012 podľa metodiky Európskej únie, pp. 131-149
Air quality assessment in Slovakia in the years 2004 to 2012 based on European Union methodics, pp. 131-149
download paper
Martin Plešivčák, Ján Buček, Vladimír Bačík, Dagmar Kusendová
Theoretical and methodological notes on current options related to examination of voting behaviour - The geographical approach, pp. 151-170
Teoreticko-metodologické poznámky k súčasným možnostiam skúmania volebného správania elektorátu – geografický prístup, pp. 151-170
download paper
Arnold Kakaš, Elisabeth Gruber
Analysis of internal migration patterns. The example of Slovakia and Austria, pp. 171-188
Analýza vzorcov vnútornej migrácie: príklad Slovenska a Rakúska, pp. 171-188
download paper
Ladislav Novotný, Loránt Pregi
Selektívna migrácia podľa vzdelania v migračne úbytkových funkčných mestských regiónoch Spišská Nová Ves a Gelnica, pp. 189-205
Selective migration by education in the functional urban regions with migration loss: case of Spišská Nová Ves and Gelnica, pp. 189-205
download paper
Martin Šuvada, Vladimír Slavík
Prínos slovenskej geografie do výskumu rómskej minority v Slovenskej republike, pp. 207-236
Geographical researches of the Roma minority in Slovak Republic, pp. 207-236
download paper
René Matlovič
Geografia Stanisłava Liszewského, pp. 237-255
Geography of Stanisław Liszewski, pp. 237-255
download paper
Pavol Korec, Slavomír Ondoš, Jaroslav Rusnák
Regionálne disparity na Slovensku; Niekoľko poznámok k ich bádaniu, pp. 257-293
Regional disparities in Slovakia; some remarks on their research, pp. 257-293
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava