AGUC (65/2/2021)

List of contributions published in AGUC Vol. 65, No. 2/2021


Number of papers in this Issue: 6
» back to the archive


Dinesh Prasad Saklani, Narendra Kumar, Ekta Singh, Hitesh Kumar Mandal, Rajesh Naithani, Akshita Bahuguna
Push-pull factors and socio-economic condition of reverse migrants during 1st wave of Covid-19: A grass root survey in Garhwal Himalaya, pp. 133-159
„Push-pull“ faktory a sociálno-ekonomické podmienky vracajúcich sa migranov počas 1. vlny Covid-19: výskum metódou „A Grass Root“ v Garhwal Himalaya, pp. 133-159
download paper

Olanrewaju Lawal, Samuel Bankole Arokoyu
Modelling potential economic impact of Covid-19 in Nigeria: Evidence from graph analysis, pp. 161-180
Modelovanie potenciálneho ekonomického vplyvu COVID-19 v Nigérii: dôkazy z grafickej analýzy, pp. 161-180
download paper

Radoslav Štefančík, Terézia Seresová
Blending environmental migration with economic migration. The case of central Asian countries, pp. 181-198
Prelínanie sa environmentálnej migrácie s ekonomickou migráciou na príklade štátov Strednej Ázie, pp. 181-198
download paper

Sohrab Ghaedi
Climate change; Confronting or adaptation?, pp. 199-212
Zmena podnebia; konfrontácia alebo prispôsobenie sa?, pp. 199-212
download paper

Filip Šandor, Daniel Gurňák
Greece-Turkish disputes on the maritime borders in the eastern Mediterranean – political-geographic analysis, pp. 213-231
Grécko-Turecké spory o morské hranice vo východnom Stredomorí – Politicko-geografická analýza, pp. 213-231
download paper

Richard Stanek, Dagmar Kusendová, Pavol Ďurček
The impact of traffic intensity on changes in the population potential of the Bratislava hinterland, pp. 233-252
Vplyv intenzity dopravy na zmeny populačného potenciálu zázemia Bratislavy, pp. 233-252
download paper