AGUC (62/2/2018)

List of contributions published in AGUC Vol. 62, No. 2/2018


Number of papers in this Issue: 6
» back to the archive


Slavomír Ondoš, Marcela Káčerová, Lukáš Námešný, Juraj Majo, Alena Rochovská
Income decline in retirement in Eastern Europe: A case study in Slovakia, pp. 93-108
Pokles príjmov v dôchodku na Slovensku, pp. 93-108
download paper

Edyta Masierek, Iwona Pielesiak
Attempts at introducing order to advertisements in polish towns and cities, pp. 109-133
Pokus o zavedenie poriadku pri umiestňovaní reklamy v poľských mestách, pp. 109-133
download paper

Pavol Ďurček, Pavol Korec
To general overview of research methods in human geograph, pp. 135-150
K všeobecnému rámcu výskumných metód v humánnej geografii, pp. 135-150
download paper

Jaroslav Rusnák
Some notes to problem of scientism in geographical research, pp. 151-174
Niekoľko poznámok k problému vedeckosti v geografickom výskume, pp. 151-174
download paper

Bohuslava Gregorová
Historical geographical analysis of tourism in the recreational centre Mýto pod Ďumbierom, pp. 175-189
Historicko-geografická analýza cestovného ruchu v rekreačnej obci Mýto pod Ďumbierom, pp. 175-189
download paper

Milan Takáč
Emotional maps and their application for managing public space in Slovak towns, pp. 191-208
Pocitové mapy a ich využitie pri správe verejných priestorov v mestách na Slovensku, pp. 191-208
download paper