AGUC (57/1/2013)

List of contributions published in AGUC Vol. 57, No. 1/2013


Number of papers in this Issue: 6
» back to the archive


Anastasia Rokashevich, Alexandra Tarasenko
Analysis of mnicipal finance in Russia during the crisis: The case study of stupino and leninsky municipal districts and Korolev urban districts in Moscow region, pp. 3-16
Analýza miestnych financií v Rusku počas krízy: Prípadová štúdia Stupinského a Leninského rajónu a Korolevského mestského okruhu v Moskovskej oblasti, pp. 3-16
download paper

Lucia Szalmová, Jozef Minár, Miroslav Žiak
Regional typification and selection of representative avalanche paths in Malá Fatra Mts., pp. 17-30
Regionálna typizácia a výber reprezentatívnych lavínových dráhv Malej Fatre, pp. 17-30
download paper

Marián Kulla
Electrical engineering industries in Slovakia – current state and development trends, pp. 31-49
Súčasný stav a vývojové trendy v elektrotechnickom priemysle Slovenska, pp. 31-49
download paper

Lucia Máliková, Peter Spišiak
Selected issues of marginality and peripherality of rural areas in Slovakia, pp. 51-70
Vybrané problémy marginality a periférnosti vidieckych regiónov na slovensku, pp. 51-70
download paper

Marek Richter, Ingrid Bučeková
The role, spatial distribution and functioning of tourist information offices in Slovakia, pp. 71-94
Úloha, rozmiestnenie a pôsobenie turistických informačných kancelárií na slovensku, pp. 71-94
download paper

Iveta Rakytová
The impact of selected geographical factors on the development of rural settlements in the district of Banská Bystrica, pp. 95-114
Vplyv vybraných geografických faktorov na vývoj vidieckeho osídlenia okresu Banská Bystrica, pp. 95-114
download paper