» Recenzný posudok

Recenzent odovzdáva / zasiela redakcii jeden podpísaný exemplár posudku.

  Formulár posudku *.doc
© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave