» AGUC | Acta Geographica Universitatis Comenianae

Acta Geographica Universitatis Comenianae sú recenzovaným vedeckým geografickým časopisom, vydávaným Geografickou sekciou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vychádzajú od roku 1959. Publikujú príspevky v slovenčine a angličtine, príspevky v inom jazyku sa nevylučujú. Od roku 2010 vychádzajú dve čísla ročne. V priebehu vychádzania sa názov časopisu viackrát zmenil.

Časopis je súčasťou viacerých významných databáz:

  SCOPUS (Elsevier)
  EBSCO
  ProQuest
  Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  Current Geographical Publications (CGP)
  Elektronische Zeitschriftenbibliothek / Electronic Journals Library (EZB)
  Index Copernicus International (ICI World of Journals)
  ERIH PLUS

ISSN: 1338-6034

  Zásady vydávania vedeckého časopisu (Štatút)Highslide JS
Obálka s názvom z rokov 1959 - 1968
   Highslide JS
Obálka s názvom z rokov 1968 - 1976
   Highslide JS
Obálka s názvom z rokov 1976 - 2005
   Highslide JS
Obálka s názvom od roku 2006
   Highslide JS
Obálka s číslovaním od roku 2010 - 2014
   Highslide JS
Obálka s číslovaním od roku 2015


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave