» AGUC, Vol. 64, 2020, No. 1

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 64, No. 1/2020
Počet príspevkov v tomto čísle: 4

  späť do archívu

Milan Takáč
Využitie komunitného mapovania v iniciatívach dobrovoľníkov počas koronakrízy na Slovensku , pp. 3-22
The use of community mapping in voluntary initiatives in Slovakia during coronacrisis, pp. 3-22
stiahnuť príspevok
Jan Lípa, Josef Dolista
Konkordát České republiky a Svatého stolce z pohledu náboženského vyznání a sčítaní lidu, pp. 23-72
Concordat of the Czech Republic and the Holy See from the point of view of religion and census, pp. 23-72
stiahnuť príspevok
Bohuslava Gregorová
Priestorová analýza služby AirBnB na Slovensku, pp. 73-89
Spatial analysis of AirBnB supply in Slovakia, pp. 73-89
stiahnuť príspevok
Alžbeta Djurbová
Niekoľko poznámok k Slovensku ako politickému regiónu, pp. 91-122
A few remarks on Slovakia as a political region, pp. 91-122
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave