» AGUC, Vol. 63, 2019, No. 2

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 63, No. 2/2019
Počet príspevkov v tomto čísle: 5

  späť do archívu

Michał Męczyński
Pracovná neistota „kreatívnej triedy” – prípadové štúdie Birminghamu, Lipska a Poznane, pp. 137-156
Work precarity of the creative class – The case studies of Birmingham, Leipzig and Poznań , pp. 137-156
stiahnuť príspevok
Przemysław Ciesiółka
Ako zmerať účinky regenerácie v degradovaných oblastiach? Prípad Poľska, pp. 157-171
How to measure the effects of regeneration in degraded areas? The case of Poland, pp. 157-171
stiahnuť príspevok
Dagmar Popjaková, Tatiana Mintálová
Priemysel 4.0, čo mu predchádzalo a čo ho charakterizuje – geografické súvislosti, pp. 173-192
Industry 4.0, what preceded it and what are its characteristics – geographic context, pp. 173-192
stiahnuť príspevok
Ema Mišúnová, Pavol Korec
Univerzity ako aktér regionálneho rozvoja: teoretické poznámky, pp. 193-215
Universities as a regional development actor: theoretical notes, pp. 193-215
stiahnuť príspevok
Iveta Rakytová
Zmeny vo vzdelanostnej štruktúre metského obyvateľstva Slovenska v období rokov 1991 a 2011, pp. 217-236
Changes in the educational structure of the urban population of Slovakia in 1991 and 2011, pp. 217-236
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave