» AGUC, Vol. 63, 2019, No. 1

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 63, No. 1/2019
Počet príspevkov v tomto čísle: 4

  späť do archívu

Barbara Baarová, Daniel Jakubek
Podněstří – De facto stát s nejistou budoucností, pp. 3-29
Transnistria – de facto state with the uncertain future, pp. 3-29
stiahnuť príspevok
Jan Lípa
Počátky a šíření buddhismu v Československu, pp. 31-67
Begennings and spread of Buddhism in Czechoslovakia, pp. 31-67
stiahnuť príspevok
Pavol Korec, Vojtěch Przybyla
Kríza kapitalizmu, globalizácia a post-industriálny vývoj spoločnosti a ich vplyv na politický vývoj na Slovensku, pp. 69-102
Crisis of capitalism, globalization and post-industrial development of society and their impact on political development in Slovakia, pp. 69-102
stiahnuť príspevok
Pavol Korec, Dagmar Popjaková
Priemysel v Nitre, od parného mlynu Arpád, cez Plastiku, n.p., k Jaguaru Land Rover Slovakia, pp. 103-134
Industry of Nitra, from Arpád´s steam mill through Plastika, state enterprise, to Jaguar Land Rover Slovakia, pp. 103-134
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave