» AGUC, Vol. 62, 2018, No. 2

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 62, No. 2/2018
Počet príspevkov v tomto čísle: 6

  späť do archívu

Slavomír Ondoš, Marcela Káčerová, Lukáš Námešný, Juraj Majo, Alena Rochovská
Pokles príjmov v dôchodku na Slovensku, pp. 93-108
Income decline in retirement in Eastern Europe: A case study in Slovakia, pp. 93-108
stiahnuť príspevok
Edyta Masierek, Iwona Pielesiak
Pokus o zavedenie poriadku pri umiestňovaní reklamy v poľských mestách, pp. 109-133
Attempts at introducing order to advertisements in polish towns and cities, pp. 109-133
stiahnuť príspevok
Pavol Ďurček, Pavol Korec
K všeobecnému rámcu výskumných metód v humánnej geografii, pp. 135-150
To general overview of research methods in human geography, pp. 135-150
stiahnuť príspevok
Jaroslav Rusnák
Niekoľko poznámok k problému vedeckosti v geografickom výskume, pp. 151-174
Some notes on problem of scientism in geographical research, pp. 151-174
stiahnuť príspevok
Bohuslava Gregorová
Historicko-geografická analýza cestovného ruchu v rekreačnej obci Mýto pod Ďumbierom, pp. 175-189
Historical geographical analysis of tourism in the recreational centre Mýto pod Ďumbierom, pp. 175-189
stiahnuť príspevok
Milan Takáč
Pocitové mapy a ich využitie pri správe verejných priestorov v mestách na Slovensku, pp. 191-208
Emotional maps and their application for managing public space in Slovak towns, pp. 191-208
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave