» AGUC, Vol. 61, 2017, No. 1

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 61, No. 1/2017
Počet príspevkov v tomto čísle: 6

  späť do archívu

Michal Roupa, Dagmar Kusendová
Nastupujúca dospelosť a neskoršie rodičovstvo, pp. 3-26
Emerging adulthood and later parenthood, pp. 3-26
stiahnuť príspevok
Dana Hübelová, Milan Palát, Miroslav Musil
Změny vybraných ukazatelů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působnosti kraje Vysočina v letech 2007 a 2013, pp. 27-44
Changes in selected indicators in administrative territories of municipalities with extended powers of Vysočina region in the years 2007 and 2013, pp. 27-44
stiahnuť príspevok
Marek Súľovský
Klimaticko-topografický potenciál Podmalokarpatska na vinohradníctvo: návrh regionalizácie, pp. 45-64
The climatic and topographic potential of Little Carpathian Region for viticulture: a proposal for regionalization, pp. 45-64
stiahnuť príspevok
Alexandra Benová, Vladimír Pelech, Miroslav Kožuch, Richard Feciskanin, Radoslav Chudý, Martin Iring, Eva Mičietová, Jerguš Moravčík, Tomáš Schmidt, Hana Stanková, Juraj Vališ
Mapové vyjadrenie vybraných skupín údajov o environmentálnom zdraví, pp. 65-95
Map expression of selected data groups about environmental health, pp. 65-95
stiahnuť príspevok
René Matlovič
Právna geografia: interpretácia v kontextoch jurisprudencie a metageografie, pp. 97-111
Legal geography: the interpretation in the contexts of jurisprudence and meta-geography, pp. 97-111
stiahnuť príspevok
Pavol Korec, Bohuslava Gregorová, Vladimír Baran
Niekoľko poznámok k hodnoteniu a interpretácii heterogenity regionálnej štruktúry Banskobystrického samosprávneho kraja, pp. 113-144
Several notes on the evaluation and interpretation of the heterogeneity of the regional structure of Banská Bystrica Self-Governing Region, pp. 113-144
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave