» AGUC, Vol. 60, 2016, No. 1

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 60, No. 1/2016
Počet príspevkov v tomto čísle: 6

  späť do archívu

Jaroslav Kurfürst, Vladimír Baar
Kritická geopolitika jako zrcadlo neviditelné skutečnosti: K možnostem větší použitelnosti disciplíny, pp. 3-17
Critical geopolitics as a mirror of hidden reality: the case for broader usability of the discipline, pp. 3-17
stiahnuť príspevok
Slavomír Ondoš, Ivica Paulovičová, Dagmar Kusendová
Priestorová mierka, organická a dizajnovaná cestná sieť, pp. 19-35
Spatial scale, organic and designed nature of road networks, pp. 19-35
stiahnuť príspevok
Michal Roupa
Čo to znamená byť dospelý podľa slovenských vysokoškolských študentov­?, pp. 37-68
What does it mean to be an adult according to slovak college students?, pp. 37-68
stiahnuť príspevok
Jaroslav Rusnák, Filip Lehocký
Priestorová distribúcia a sektorová štruktúra priemyslu na Slovensku, pp. 69-102
Spatial distribution and sectoral structure of Slovak industry, pp. 69-102
stiahnuť príspevok
Andrej Sopkuliak
Geografia financií: Hlavné témy a trendy výskumu, pp. 103-121
Geography of finance: main topics and trends research, pp. 103-121
stiahnuť príspevok
Zora Machová, Jozef Minár
Arnold Škvarček would be 90 years this year, pp. 123-128
Nedožitých 90 rokov docenta Arnolda Škvarčeka, pp. 123-128
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave