» AGUC, Vol. 59, 2015, No. 2

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 59, No. 2/2015
Počet príspevkov v tomto čísle: 6

  späť do archívu

Jaroslav Rusnák, Juraj Majo, Roman Fila
Externá poznatková báza humánnej geografie: pôvod, reflexie a implikácie, pp. 99-143
External knowledge base of human geography: origin, reflection, implication, pp. 99-143
stiahnuť príspevok
Zoltán Koltai, Mónika Galambos-Tiszberger
Examinations of success on the hungarian settlement market, pp. 145-160
Skúmanie úspešnosti na maďarskom „trhu sídiel“, pp. 145-160
stiahnuť príspevok
Branislav Bleha, Ján Buček
The decade of shrinking in Bratislava at the turn of centuries: An attempt for explanation, pp. 161-172
Desať rokov „shrinking“ v bratislave na prelome storočí: pokus o vysvetlenie, pp. 161-172
stiahnuť príspevok
Katarína Danielová, Viliam Lauko
Rodový rozdiel miezd a disparity v odmeňovaní v okresoch Slovenska v období 2001 – 2014, pp. 173-202
Gender pay gap and disparities in the remuneration in Slovakia in the period 2001-2014, pp. 173-202
stiahnuť príspevok
János Csapó, Géza Szabó, Katinka Szabó
From eco lodges to Baranya greenway: Innovative rural toursim product brands in south Transdanubia, pp. 203-217
Od ekologických domčekov k „baranya greenway“: značky inovatívneho produktu vidieckeho cestovného ruchu v južnom Podunajsku, pp. 203-217
stiahnuť príspevok
Pavol Ďurček, Martin Šuvada
Populačná dynamika euroregiónu Tatry, pp. 219-244
Population dynamics of Euroregion Tatry, pp. 219-244
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave