» AGUC, Vol. 59, 2015, No. 1

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 59, No. 1/2015
Počet príspevkov v tomto čísle: 7

  späť do archívu

Pavol Korec
Editoriál, pp. 3-4
Editorial, pp. 3-4
stiahnuť príspevok
Marie Syrovátková, Jana Spilková
Authenticity threats on farmers´ markets: a lesson gained from ireland, pp. 5-20
Authenticity threats on farmers´ markets: A lesson gained from Ireland, pp. 5-20
stiahnuť príspevok
Antal Aubert, Mónika Jónás-Berki, Gergely Marton, Andrea Pálfi
Region specific characters of tourism in east-central europe, pp. 21-33
Region specific characters of tourism in East-Central Europe, pp. 21-33
stiahnuť príspevok
Ádam Kobli
Russian tourist in Hévíz: following the way of Karlovy Vary?, pp. 35-51
Russian tourist in Hévíz: Following tha way of Karlovy Vary?, pp. 35-51
stiahnuť príspevok
Tomáš Schmidt, Miroslav Kožuch, Alexandra Benová, Radoslav Chudý, Richard Feciskanin, Tatiana Harciníková, Martin Iring, Eva Mičietová, Jerguš Moravčík, Vladimír Pelech, Hana Stanková, Juraj Vališ
Operačné možnosti integrovanej geografickej bázy údajov environmentálneho zdravia, pp. 53-66
Operational Options of Integrated Geographical Database Using Environmental Health Data, pp. 53-66
stiahnuť príspevok
Matej Masný
Analýza transformácie poľnohospodárskej krajiny s využitím krajinných metrík (modelové územie strelníky a povrazník), pp. 67-81
Analysis of agricultural landscape transformation with using of landscape metrics (Model area of Strelníky and Povrazník), pp. 67-81
stiahnuť príspevok
Iveta Rakytová, Ivana Tomčíková, Luděk Krtička
Zmena štruktúry krajiny v priestore zaťaženom cestovným ruchom na príklade rekreačného strediska Demänovská dolina - Jasná, pp. 83-96
Change of landscape structure in the space affected by tourism on example holiday resort Demänová Valley - Jasná, pp. 83-96
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave