» AGUC, Vol. 58, 2014, No. 2

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 58, No. 2/2014
Počet príspevkov v tomto čísle: 6

  späť do archívu

Anton Bezák
Niekoľko predbežných úvah o vnútornej štruktúre funkčných mestských regiónov na Slovensku, pp. 123-130
Some preliminary considerations concerning the internal structure of functional urban regions in Slovakia, pp. 123-130
stiahnuť príspevok
Gábor Pirisi, András Trócsányi
Shrinking small towns in hungary: the factors behind the urban decline in small scale, pp. 131-147
Shrinking small towns in Hungary: the factors behind the urban decline in “small scale”, pp. 131-147
stiahnuť príspevok
Juraj Majo
Niekoľko poznámok k fenoménu etnicity v súčasnej slovenskej humánnej geografii, pp. 149-172
Some Remarks about the Ethnicity Concept in Current Slovakian Human Geography, pp. 149-172
stiahnuť príspevok
Martin Riegl, Bohumil Doboš
Secese v post-moderním světě: případ jižního súdánu a somalilandu, pp. 173-192
Secession in post-modern world: cases of South Sudan and Somaliland, pp. 173-192
stiahnuť príspevok
Alexandra Benová, Richard Feciskanin
Hodnotenie webových mapových aplikácií so zameraním na environmentálne zdravie a riziká z hľadiska ich kompozície a funkčnosti, pp. 193-227
Evaluation of web mapping applications with focus on environmental health and risks from viewpoint of their composition and functionality, pp. 193-227
stiahnuť príspevok
Martin Plešivčák
Otázka politického správania obyvateľov vidieka a mesta v krajinách bývalého východného bloku so špeciálnym akcentom situácie na Slovensku, pp. 229-242
Political Behaviour of Rural and Urban Inhabitants in the Former Eastern Bloc Countries with a Special Emphasis on the Situation in Slovakia, pp. 229-242
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave