» AGUC, Vol. 58, 2014, No. 1

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 58, No. 1/2014
Počet príspevkov v tomto čísle: 5

  späť do archívu

Ján Paulov
Regionálna a priestorová koncepcia v geografii: pokus o stručnú charakteristiku, pp. 3-10
Regional and spatial conceptions in geography: An attempt at a brief account, pp. 3-10
stiahnuť príspevok
Branislav Bleha, Branislav Šprocha, Boris, Vaňo
Demografická prognóza okresov Slovenska do roku 2035 v kontexte odhaľovania geografickej nerovnomernosti a konvergencie, pp. 11-44
Population forecast of districts in the Slovak republic until 2035. Context of regional inequality and potential convergence, pp. 11-44
stiahnuť príspevok
Ján Buček
Vládnutie v mestách, strategické plánovanie a demokracia v post-socialistickej tranzitívnej spoločnosti, pp. 45-70
Urban governance, strategic planning and democracy in post-socialist transitional society , pp. 45-70
stiahnuť príspevok
Pradhan K. Pushkar
Urban infrastructure planning and investment issues in Nepal , pp. 71-80
Plánovanie a investovanie do mestskej infraštruktúry v Nepále, pp. 71-80
stiahnuť príspevok
Jaroslav Rusnák, Slavomír Ondoš, Lukáš Belušák
Priestorové koncepty a poznávanie geografickej reality, pp. 81-120
Spatial Concepts and Discovering of Geographic Reality, pp. 81-120
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave