» AGUC, Vol. 57, 2013, No. 2

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 57, No. 2/2013
Počet príspevkov v tomto čísle: 7

  späť do archívu

Daniel Kubinský, Karol Weis
Analýza zmien objemu vodných nádrží ako podklad pre manažment v povodiach – ukážková štúdia na Belianskej vodnej nádrži, pp. 117-134
An analysis of volume change water reservoirs as a base for watershed management - Case study in Belianska water reservoir, pp. 117-134
stiahnuť príspevok
Alena Rochovská, Slavomír Ondoš, Miriam Miláčková
Zo zabudnutého módne? O gentrifikácii v súčasnom meste, pp. 135-150
From forgotten fashion? About gentrification in the current city, pp. 135-150
stiahnuť príspevok
Zoltán Koltai
Čas pre návrat optimizmu. „Pécs 2010 – európske hlavné mesto kultúry“, ex-post hodnotenie programu, pp. 151-164
The time of returning optimism. an ex-post evaluation of the “european capital of culture – Pécs 2010” programme, pp. 151-164
stiahnuť príspevok
Stela Csachová, Maroš Višňovský
Typizácia mestských častí mesta košice pre potreby reformy administratívneho členenia – zhodnotenie stavu a diskusií, pp. 165-194
Typisation of city quarters for purposes of administrative reform in the city capital of culture – Pécs 2010” programme, pp. 165-194
stiahnuť príspevok
Janetta Nestorová-Dická
Vysoké školstvo v krajinách Vyšehradskej štvorky v čase postsocialistickej transformácie, pp. 195-212
Higher education in the Visegrad countries in the period of postsocialistic transformation, pp. 195-212
stiahnuť príspevok
Miroslava Trembošová, Alena Dubcová
Vývoj maloobchodu v Nitre v nových trhových podmienkach po roku 1989, pp. 213-230
Development of Retail in the Nitra City in the New Market Conditions After 1989, pp. 213-230
stiahnuť príspevok
Jaroslav Rusnák
(recenzia)
Krugman Paul: Skoncovat s krizí, pp. 231-238
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave