» AGUC, Vol. 57, 2013, No. 1

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 57, No. 1/2013
Počet príspevkov v tomto čísle: 6

  späť do archívu

Iveta Rakytová
Vplyv vybraných geografických faktorov na vývoj vidieckeho osídlenia okresu Banská Bystrica, pp. 95-114
The impact of selected geographical factors on the development of rural settlements in the district of Banská Bystrica, pp. 95-114
stiahnuť príspevok
Marek Richter, Ingrid Bučeková
Úloha, rozmiestnenie a pôsobenie turistických informačných kancelárií na slovensku, pp. 71-94
The role, spatial distribution and functioning of tourist information offices in Slovakia, pp. 71-94
stiahnuť príspevok
Lucia Máliková, Peter Spišiak
Vybrané problémy marginality a periférnosti vidieckych regiónov na slovensku, pp. 51-70
Selected issues of marginality and peripherality of rural areas in Slovakia, pp. 51-70
stiahnuť príspevok
Marián Kulla
Súčasný stav a vývojové trendy v elektrotechnickom priemysle Slovenska, pp. 31-49
Electrical engineering industries in Slovakia – current state and development trends, pp. 31-49
stiahnuť príspevok
Lucia Szalmová, Jozef Minár, Miroslav Žiak
Regionálna typizácia a výber reprezentatívnych lavínových dráhv Malej Fatre, pp. 17-30
Regional typification and selection of representative avalanche paths in Malá Fatra Mts., pp. 17-30
stiahnuť príspevok
Anastasia Rokashevich, Alexandra Tarasenko
Analysis of mnicipal finance in Russia during the crisis: The case study of stupino and leninsky municipal districts and Korolev urban districts in Moscow region, pp. 3-16
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave