» AGUC, Vol. 55, 2011, No. 1

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 55, No. 1/2011
Počet príspevkov v tomto čísle: 6

  späť do archívu

Veronika Staškovanová
Geoekologický výskum v zosuvnom území Oščadnica – Závozy, pp. 115-129
Geoecological research in the landslide-prone area Oščadnica – Závozy, pp. 115-129
stiahnuť príspevok
Jana Potomová, Jana Letková
Problémy identifikácie potenciálnych odvetví vhodných pre vznik a rozvoj klastra, pp. 93-113
Identification difficulties of potential branches appropriate for cluster formation and development, pp. 93-113
stiahnuť príspevok
Róbert Hudec
Centralizácia a decentralizácia obyvateľstva vo vývoji funkčného mestského regiónu Levice, pp. 67-92
Centralization and decentralization of population in development of Levice functional urban region, pp. 67-92
stiahnuť príspevok
Daniel Gurňák, Viliam Lauko, František Križan
Aktuálne tendencie vývoja dochádzkových regiónov verejných vysokých škôl na Slovensku, pp. 39-66
Actual tendencies of attendance region development of public universities in Slovakia, pp. 39-66
stiahnuť príspevok
Tibor Blažík, Vladimír Falťan, Zuzana Tarasovičová, Martin Saksa
Zmeny využívania pôdy okresu Dunajská Streda a vybrané dopady transformačných procesov, pp. 23-38
Transformation of land use in Dunajská Streda district and impacts of chosen processess of transformation, pp. 23-38
stiahnuť príspevok
Waldemar Cudny, Rafał Rouba
Theatre and multicultural festivals in Lodz as a free time management factor among the inhabitants and tourists in the post-industrial city, pp. 3-22
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave