» AGUC, Vol. 54, 2010, No. 1

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 54, No. 1/2010
Počet príspevkov v tomto čísle: 10

  späť do archívu

Poláčková, Lucia
Parciálne prístupy k štúdiu marginality, pp. 157
The partial approaches to marginality research, pp. 157
stiahnuť príspevok
Šveda, Martin
Zmeny vo využití zeme vo funkčnom mestskom regióne Bratislava, pp. 137
Land use changes in the Functional Urban Region of Bratislava, pp. 137
stiahnuť príspevok
Madajová, Michala
Metódy transformácie priestorových dát: prehľad, klasifikácia a hodnotenie, pp. 119
Spatial data transformation’s methods: review, classification and evaluation, pp. 119
stiahnuť príspevok
Kážmér, Ladislav; Križan, František
Priestorové rozšírenie mortality mužov na rakovinu prostaty na úrovni okresov SR v rokoch 1996 – 2007, pp. 101
Spatial distribution of prostate cancer mortality in Slovakia districts during the period 1996 – 2007, pp. 101
stiahnuť príspevok
Petrvalská, Alena
Vývoj názorov na vznik a genézu zarovnaných povrchov Slovenského krasu, pp. 81
Development of conceptions concerning origins and genesis of planation surface of Slovak karst, pp. 81
stiahnuť príspevok
Plesník, Pavol
Vplyv cestovného ruchu na biosféru, pp. 75
Tourism impact on biosphere, pp. 75
stiahnuť príspevok
Falťan, Vladimír
Výskum reálnej vegetácie a jeho využitie v správach o hodnotení vplyvov na životné prostredie (príkladová štúdia lyžiarskeho strediska Novoveská huta), pp. 63
Research of the real vegetation and its use in Environmental Impact Assessment Reports (Case study: ski resort Novoveská Huta), pp. 63
stiahnuť príspevok
Bedrna, Zoltán
Les a pásmovitosť pôd, pp. 53
Forest and soil zonality, pp. 53
stiahnuť príspevok
Matečný, Igor; Jenčo, Marián; Matečná, Gabriela
Sklon reliéfu ako súčasť kritérií pre plnenie environmentálne šetrných postupov v poľnohospodárstve Slovenskej republiky, pp. 33
Slope descent as a criterion for environmental friendly techniques in agriculture in Slovakia, pp. 33
stiahnuť príspevok
Krcho, Jozef; Kuťková, Mária
Návrh optimalizovaného kartografického zobrazenia pre Slovensko, pp. 3
The proposal of cartographic map projection optimization for Slovakia, pp. 3
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave