» Aktuálne číslo

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 65, No. 1/2021

Počet príspevkov v tomto čísle: 6

Tomasz Herodowicz
Kvalita života ovplyvnená zelenou infraštruktúrou – perspektíva poľských miest, pp. 3-21
Life quality affected by green infrastructure – Polish cities' perspective, pp. 3-21
stiahnuť príspevok
Anton Michálek
Nezamestnanosť obyvateľstva počas pandémie COVID-19 na Slovensku v roku 2020, pp. 23-42
Labour market and unemployment during the COVID-19 pandemic in Slovakia in 2020, pp. 23-42
stiahnuť príspevok
Vojtěch Przybyla, Vladimír Bačík
Vybrané geografické, geopolitické a sociálno-ekonomické dopady pandémie ochorenia „COVID-19“ na Slovensku, pp. 43-75
Selected geographical, geopolitical and socio-economic impacts of the "COVID-19" pandemic in Slovakia, pp. 43-75
stiahnuť príspevok
Matúš Žac, Anton Fogaš
Historicko-geografické A politicko-geografické aspekty vzniku a vývoja Arabskej jari, pp. 77-90
Historical-geographical and political-geographical aspects of the origin and development of the Arab Spring, pp. 77-90
stiahnuť príspevok
Josef Lochman, Jiří Vágner
Aktuální poznatky v oblasti environmentálních dopadů overtourismu, pp. 91-107
Current findings in the field of environmental impacts of overtourism, pp. 91-107
stiahnuť príspevok
Alžbeta Garajová
Demografická a demogeografická analýza rozvodovosti Slovenska a Česka v rokoch 1993 až 2019, pp. 109-129
Demographic and demogeographic analysis of the divorce rate in Slovakia and Czechia from 1993 to 2019, pp. 109-129
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave