» AGUC, Vol. 65, 2021, No. 2

List of contributions published in AGUC Vol. 65, No. 2/2021
Number of papers in this Issue: 6

  back to the archive

Dinesh Prasad Saklani, Narendra Kumar, Ekta Singh, Hitesh Kumar Mandal, Rajesh Naithani, Akshita Bahuguna
Push-pull factors and socio-economic condition of reverse migrants during 1st wave of Covid-19: A grass root survey in Garhwal Himalaya, pp. 133-159
„Push-pull“ faktory a sociálno-ekonomické podmienky vracajúcich sa migranov počas 1. vlny Covid-19: výskum metódou „A Grass Root“ v Garhwal Himalaya, pp. 133-159
download paper
Olanrewaju Lawal, Samuel Bankole Arokoyu
Modelling potential economic impact of Covid-19 in Nigeria: Evidence from graph analysis, pp. 161-180
Modelovanie potenciálneho ekonomického vplyvu COVID-19 v Nigérii: dôkazy z grafickej analýzy, pp. 161-180
download paper
Radoslav Štefančík, Terézia Seresová
Blending environmental migration with economic migration. The case of central Asian countries, pp. 181-198
Prelínanie sa environmentálnej migrácie s ekonomickou migráciou na príklade štátov Strednej Ázie, pp. 181-198
download paper
Sohrab Ghaedi
Climate change; Confronting or adaptation?, pp. 199-212
Zmena podnebia; konfrontácia alebo prispôsobenie sa?, pp. 199-212
download paper
Filip Šandor, Daniel Gurňák
Greece-Turkish disputes on the maritime borders in the eastern Mediterranean – political-geographic analysis, pp. 213-231
Grécko-Turecké spory o morské hranice vo východnom Stredomorí – Politicko-geografická analýza, pp. 213-231
download paper
Richard Stanek, Dagmar Kusendová, Pavol Ďurček
The impact of traffic intensity on changes in the population potential of the Bratislava hinterland, pp. 233-252
Vplyv intenzity dopravy na zmeny populačného potenciálu zázemia Bratislavy, pp. 233-252
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava