» AGUC, Vol. 60, 2016, No. 2

List of contributions published in AGUC Vol. 60, No. 2/2016
Number of papers in this Issue: 7

  back to the archive

Hana Stanková, Alexandra Benová, Radoslav Chudý, Martin Iring, Richard Feciskanin, Miroslav Kožuch, Eva Mičietová, Jerguš Moravčík, Vladimír Pelech, Tomáš Schmidt, Juraj Vališ
Hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku v rokoch 2004 až 2012 podľa metodiky Európskej únie, pp. 131-149
Air quality assessment in Slovakia in the years 2004 to 2012 based on European Union methodics, pp. 131-149
download paper
Martin Plešivčák, Ján Buček, Vladimír Bačík, Dagmar Kusendová
Theoretical and methodological notes on current options related to examination of voting behaviour - The geographical approach, pp. 151-170
Teoreticko-metodologické poznámky k súčasným možnostiam skúmania volebného správania elektorátu – geografický prístup, pp. 151-170
download paper
Arnold Kakaš, Elisabeth Gruber
Analysis of internal migration patterns. The example of Slovakia and Austria, pp. 171-188
Analýza vzorcov vnútornej migrácie: príklad Slovenska a Rakúska, pp. 171-188
download paper
Ladislav Novotný, Loránt Pregi
Selektívna migrácia podľa vzdelania v migračne úbytkových funkčných mestských regiónoch Spišská Nová Ves a Gelnica, pp. 189-205
Selective migration by education in the functional urban regions with migration loss: case of Spišská Nová Ves and Gelnica, pp. 189-205
download paper
Martin Šuvada, Vladimír Slavík
Prínos slovenskej geografie do výskumu rómskej minority v Slovenskej republike, pp. 207-236
Geographical researches of the Roma minority in Slovak Republic, pp. 207-236
download paper
René Matlovič
Geografia Stanisłava Liszewského, pp. 237-255
Geography of Stanisław Liszewski, pp. 237-255
download paper
Pavol Korec, Slavomír Ondoš, Jaroslav Rusnák
Regionálne disparity na Slovensku; Niekoľko poznámok k ich bádaniu, pp. 257-293
Regional disparities in Slovakia; some remarks on their research, pp. 257-293
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava