» AGUC, Vol. 57, 2013, No. 1

List of contributions published in AGUC Vol. 57, No. 1/2013
Number of papers in this Issue: 6

  back to the archive

Anastasia Rokashevich, Alexandra Tarasenko
Analysis of mnicipal finance in Russia during the crisis: The case study of stupino and leninsky municipal districts and Korolev urban districts in Moscow region, pp. 3-16
Analýza miestnych financií v Rusku počas krízy: Prípadová štúdia Stupinského a Leninského rajónu a Korolevského mestského okruhu v Moskovskej oblasti, pp. 3-16
download paper
Lucia Szalmová, Jozef Minár, Miroslav Žiak
Regional typification and selection of representative avalanche paths in Malá Fatra Mts., pp. 17-30
Regionálna typizácia a výber reprezentatívnych lavínových dráhv Malej Fatre, pp. 17-30
download paper
Marián Kulla
Electrical engineering industries in Slovakia – current state and development trends, pp. 31-49
Súčasný stav a vývojové trendy v elektrotechnickom priemysle Slovenska, pp. 31-49
download paper
Lucia Máliková, Peter Spišiak
Selected issues of marginality and peripherality of rural areas in Slovakia, pp. 51-70
Vybrané problémy marginality a periférnosti vidieckych regiónov na slovensku, pp. 51-70
download paper
Marek Richter, Ingrid Bučeková
The role, spatial distribution and functioning of tourist information offices in Slovakia, pp. 71-94
Úloha, rozmiestnenie a pôsobenie turistických informačných kancelárií na slovensku, pp. 71-94
download paper
Iveta Rakytová
The impact of selected geographical factors on the development of rural settlements in the district of Banská Bystrica, pp. 95-114
Vplyv vybraných geografických faktorov na vývoj vidieckeho osídlenia okresu Banská Bystrica, pp. 95-114
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava